Prajna Slokas

  1. Prajna Module 1 Slokas HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
Prajna Module 1 Slokas : | Download

Related Chantings

Sankeshepa-ramayanam

Nithyanusandhanam

Prajna slokas for daily

Sri Vishnu Sahasranamam

Pratah Smaraneeyam

Bhagavad Geeta

Aditya Hrudayam

Hayagreeva Sthothram by HH Swamiji

Gayathri Ramayanam

Gayathri Ramayanam