Words of Wisdom (2018-2019)

 1. 18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 1 25:12
 2. 18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 2 13:31
 3. 18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 3 25:06
 4. 18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 4 18:47
 5. 6th -March -2020 Velchala Temple Brahmotsavam -Karimnagar 26:15
 6. 4th - 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista,Kadapa-Part 1 21:43
 7. 4th - 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista,Kadapa-Part 2 26:08
 8. 4th - 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista,Kadapa-Part 3 2:54
 9. 4th - 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista,Kadapa-Part 4 29:14
 10. 19th-Feb-2020 Arthamuru, Rajahmundry 35:59
 11. 8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part - 1 7:26
 12. 8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part - 2 13:34
 13. 8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part - 3 22:46
 14. 15th December 2019-Srinivasa Kalyanam Event,Spoorthi Team ,Bangalore 11:01
 15. Githa Jayanthi 2019 18:00
 16. Godavari Harathi at Dharmapuri - Part 1 24:21
 17. Godavari Harathi at Dharmapuri - Part 2 18:44
 18. Karthika Masam, Laksha Deepotsavam at Amberpet 54:38
 19. Viswa Santhi Sri Yagam, Chennai HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI 1:28:52
 20. Koti Deepotsavam, Nellore - 15th November 2019 Speech 53:25
 21. Sakshatkar Book Release Event-9th November 2019, Bangalore 57:51
 22. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 4 (Evening) 1:26:37
 23. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 4 (Morning) 1:40:27
 24. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 3 (Evening) 1:06:35
 25. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 3 (Morning) 1:05:37
 26. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 2 1:01:14
 27. Varuna Yagam - Singarayakonda Day 1 54:18
 28. Badarinath 2019 - 1 1:21:37
 29. Badarinath 2019 - 2 1:35:03
 30. Swamiji Speaks! -Thotapally Speech HH Chinnajeeyar Swamiji 40:19
 31. What did Adi Shankaracharya say about Sri Rangam HH Chinnajeeyar Swamiji 57:58
 32. Swamiji Speaks- 3 HH Chinnajeeyar Swamiji 21:02
 33. Swamiji Speaks - 2 HH Chinnajeeyar Swamiji 38:57
 34. Swamiji Speaks - 1 HH Chinnajeeyar Swamiji 59:12
18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 1
:
| Download
18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 2
:
| Download
18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 3
:
| Download
18th Brahmotsavam Nadigaddapalem- Part 4
:
| Download
6th -March -2020 Velchala Temple Brahmotsavam -Karimnagar
:
| Download
4th – 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista Kadapa -Part 1
:
| Download
4th – 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista Kadapa -Part 2
:
| Download
4th – 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista Kadapa -Part 3
:
| Download
4th – 5th March 2020: 81 Feets Sri Venkateswara Swami Aalayam Prathista Kadapa -Part 4
:
| Download
19th-Feb-2020 Arthamuru, Rajahmundry
:
| Download
8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part – 1
:
| Download
8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part – 2
:
| Download
8th-Feb-2020 Jammikunta -Pushkara Brahmotsavam Part – 3
:
| Download
15th December 2019 – Srinivasa Kalyanam Event , Spoorthi Team, Bangalore
:
| Download
Githa Jayanthi 2019 : | Download
Godavari Harathi at Dharmapuri – Part 1 : | Download
Godavari Harathi at Dharmapuri – Part 2 : | Download
Karthika Masam, Laksha Deepotsavam at Amberpet : | Download
Viswa Santhi Sri Yagam Chennai : | Download
Koti Deepotsavam, Nellore – 15th November 2019 speech: | Download
9th November 2019, Bangalore – Sakshatkar Book Release: | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 4(Evening): | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 4(Morning): | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 3(Evening): | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 3(Morning): | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 2: | Download
Varuna Yagam – Singarayakonda Day 1: | Download
Badarinath 2019 – 1: | Download
Badarinath 2019 – 2: | Download
Swamiji Speaks -Thotapally Speech: | Download
What did Adi Shankaracharya say about Sri Rangam: | Download
Swamiji Speaks – 3 : | Download
Swamiji Speaks – 2 : | Download
Swamiji Speaks – 1 : | Download

Related Pravachans (Telugu)

Words Of Wisdom 2022

Words
of
Wisdom
2021

Words
of
Wisdom

2020

Words
of
Wisdom

2018-2019

Karthika Pournami

Kaisika Ekadasi

Bhagavad Githa Kurukshetram

About Vedas

Sthothra Rathnam

Tirumala know the facts

Thiruppavai Set 1

Sri Ramayana Set 1

Sri Ramayana Set 2

Isavasya Upanishath

Divya Suri Chartitham

Artha Panchakam

Githa Jyothi

ETV Bhagawad Githa

Thirumanthraratham